درباره ما

تعاونی خدمات رفاهی تفریحی کارگران که با نام تجاری عصر کاروکارگر فارس در اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی استان فارس شهر شیراز و در اداره ثبت شرکتهای فارس به شماره 46811 به ثبت رسیده، کار خودرا با محوریت ارائه خدمات رفاهی، تفریحی و درمانی راه اندازی گردیده که کلیه پرسنل شرکتهای تولیدی، توزیعی و خدماتی بتوانند همانند مابقی افراد جامعه از خدمات رفاهی، تفریحی و درمانی با بهترین کیفیت و کمیت و با تخفیف ویژه بهرمند گردند لذا از طرفی دیگر، قراردادی با بانک عامل (پارسیان) منعقد نموده تا برای مشترکین بتوانند کارتهای اعتباری و شتابی دریافت نمایند تا زمانی که به پذیرنده مراجعه می نمایند با مشکلی مواجه نگردیده و به صورت آنی بتوانند از خدمات و کالاها با تخفیف ویژه بهرمند گردند.

اهداف باشگاه تعاونی

  • مهمترین هدف از راه اندازی باشگاه در قالب تعاونی، ایجاد و ارتباط دو سویه با مشتریان و ایجاد منافع مشترک است .
  • تکرار خرید مشترکین به همراه رضایت او از مجموعه طرف قرارداد با تعاونی .
  • کمک به انتخاب صحیح برای مشتریان .
  • اطلاع رسانی به موقع از طریق باشگاه .
  • معرفی محصولات برتر و جدید شرکت و تخفیف های مناسبتی.
  • حذف واسطه ها برای ارتباط با مشتریان .
  • شناسایی نیازهای مشتریان .
  • سنجش رضایتمندی مشتریان.
  • کاهش دوباره کاری و هزینه های جانبی

راه اندازی باشگاه برای تعاونی

باشگاه مشتریان به عنوان یک واحد برقرار کننده ارتباط بیرون از مجموعه با افراد و سازمانها تعریف می گردد تا از این طریق تعاملات منظم و مستقیمی به منظور هم افزایی بیشتر بین سازمان و گروههای مختلف مشتریان ایجاد شود. هدف اصلی باشگاه تعاونی فعال کردن مشتریان و افزایش وفاداری آنها به وسیله ایجاد یک رابطه عمیق و عاطفی با آنهاست. به عبارت دیگر، باشگاه تعاونی از جمله ابزارهای جامع استراتژیکی است که موسسات مختلف می توانند برای رضایت پرسنل خود از خدمات آن به صورت مستمر متناسب با سلایق پرسنل زیر مجموعه ی خود لحاظ نمایند, زیرا زمانی که مشتریان در باشگاه تعاونی ثبت نام می نمایند خود را نسبت به مشتریان دیگر متمایز نموده و در هر زمانی می توانند از بهترین خدمات شهری به نفع خود بهرمند گردند.
یکی از نیازهای پیش روی پرسنل شرکتهای تولیدی , توزیعی و خدماتی با توجه به هزینه های سنگین خدمات بهداشتی , درمانی , رفاهی , تفریحی , بیمه خدمات شهری و... می باشد که تعاونی به این هدف برآمده که با کاهش بخشی از هزینه ها این خدمات نوین را به مشتریان خود ارئه نماید که باعث کاهش چشمگیری از هزینه های پرداختی مشترکین می شود به این منظور تعاونی در صدد ارائه خدمات در خور شأن پرسنل آمده که بتواند خدماتی متنوع و با سلایق مشتریان خود ارائه نماید .به طور کلی تعاونی برای تامین آسایش و کاهش هزینه های خانوار برنامه ریزی کرده و در تمامی مراکز طرف قرارداد مشترکین می توانند از خدمات پیش رو استفاده نمایند.