نمایندگی ها

شرایط اعطای نمایندگی

جهت دریافت نمایندگی ضمن دارا بودن شرایط ذیل باید از طریق الکترونیکی فرم مربوطه تکمیل و ثبت نام انجام پذیرد .
شرایط عمومی اخذ نمایندگی

شرایط عمومی

 1. تابعیت دولت جمعوری اسلامی ایران
 2. اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور
 3. عدم اعتیاد به مواد مخدر و الکل
 4. عدم حجر و برخورداری از سلامت روانی
 5. نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت
 6. داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (برای آقایان)
 7. داشتن 22 الی 50 سال
 8. توانایی مالی و امکان تجهیز دفتر
شرایط اختصاصی اخذ نمایندگی

شرایط اختصاصی

 1. اولویت با رشته های مدیریت ،حسابداری ، اقتصاد، بیمه
 2. تجربه فروش وارائه خدمات مشتریان
 3. فن بیان و توانائی برقراری ارتباط موثر در جذب مشتری
 4. داشتن روحیه کارآفرینی همراه با نگرش مثبت توام با قدرت ریسک پذیری
 5. داشتن حداقل مدرک کاردانی

مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی

 1. یک سری کپی برابر با اصل ازکلیه صفحات شناسنامه وکارت ملی
 2. کپی برابر با اصل از کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان
 3. کپی آخرین مدرک تحصیلی
 4. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد متقاضی *
 5. کپی اجاره نامه ویا سند مالکیت مکان ارائه شده جهت نمایندگی *
 6. سفته به مبلغ (صد میلیون ریال معادل ده میلیون تومان 100000000) امضاء یک نفر پشت سفته
 7. ودیعه دریافت نمایندگی به مبلغ بیست میلیون ریال (معادل دومیلیون تومان) واریز به صورت اقساط به حساب تعاونی